<kbd id='LnLKhIoOE1dpH1C'></kbd><address id='LnLKhIoOE1dpH1C'><style id='LnLKhIoOE1dpH1C'></style></address><button id='LnLKhIoOE1dpH1C'></button>

    2013年化工[huàgōng]工程。师考前模仿习题及谜底1_权威凯发娱乐平台

    作者: 权威凯发娱乐平台时间: 2018-10-27

     1.(3分)某输水的水泵体系,经管路谋略得,需泵提供的压头为He=19m水柱,输水量为0.0079m3/s?,则泵的功率[gōngshuài]为________. 

    ***谜底*** 1472w

     2.(2分)离心泵的部件有如下三部门:______,_____,_______.

     ***谜底*** 泵壳; 叶轮; 泵轴

     3.(2分)离心泵的参数有:______,______,______,________.

     ***谜底*** 流量; 扬程; 功率[gōngshuài]; 效率

     4.(3分) 离心泵的特征有: _____________,_________________,___________________.

     ***谜底*** 压头H~流量Q;功率[gōngshuài]N~流量Q; 效率η~流量Q

     5.(2分)离心泵的最大安装。不会[búhuì]大于_______________.

     ***谜底*** 10m

             编辑推荐:

        举世网校化工[huàgōng]工程。师站点

        举世网校化工[huàgōng]工程。师2013招生[zhāoshēng]简章

    举世网校化工[huàgōng]工程。师测验论坛